Lesson1:经济改革如何与危机赛跑

短视频

  1. 聚焦2017中国经济年报 呈现三大亮点、三大难点:http://v.ifeng.com/video_11264859.shtml
  2. 马云,中国经济未来3-5年不被看好:http://v.ifeng.com/video_7643767.shtml

长视频

  1. 美国退出TPP, 北京的机遇与挑战:http://www.voachinese.com/a/eye-on-america-pei-minxin-20170124/3691172.html
  2. 丝绸之路火车入伦敦,北京成为全球自贸倡:http://www.voachinese.com/a/china-us-europe-trade-20170124/3690253.html
  3. 一带一路:https://www.youtube.com/watch?v=cQn61LB0JjQ