Lesson1: 看《非诚勿扰》知现代婚恋观

短视频

  1. 闪婚闪离80后: https://youtu.be/l1x79m8iRss
  2. 爱情和面包哪个重要: https://www.youtube.com/watch?v=W6wZfLNN-qM
  3. 为啥你身边全是剩女:https://www.youtube.com/watch?v=uN6MgCI5MAQ

长视频

  1. 功夫女婿: https://youtu.be/p5XgTJQpN-g
  2. 畅谈中西婚恋观: http://v.youku.com/v_show/id_XNTQzNzQ3NDM2.html
  3. 《锵锵三人行》:《非诚勿扰》节目最真实(陈丹青 梁文道): https://www.youtube.com/watch?v=KBH3cbINsY4
  4. 透过“非常勿扰”看年轻男女爱情观: https://www.youtube.com/watch?v=c8-30zmH4_o (上)https://www.youtube.com/watch?v=9GXadDLwnxU  (下)

凤凰网相关视频

http://so.v.ifeng.com/video?q=婚恋观&c=5&p=1