Lesson4:多元文化冲击 ”圣诞节“世俗化

短视频

  1. 圣诞节在中国都市受到年轻人追捧:https://youtu.be/EHdY4HGSomQ
  2. 元宵与七夕:哪个才是“中国情人节”:http://v.jstv.com/a/20170212/1486859714683.shtml
  3. “七夕”是中国”情人节”吗?:https://www.youtube.com/watch?v=rdRBreiRFr0
  4. 圣诞来了!:https://www.youtube.com/watch?v=AfQMLg0R5nc
  5. 中国人该不该过圣诞节?:https://www.youtube.com/watch?v=tS9EejMbmYI

长视频

  1. 老外谈中国春节:http://v.youku.com/v_show/id_XNjcxODYxMjIw.html?from=y1.2-1-103.3.1-2.1-1-1-0
  2. 《锵锵三人行》:中国节日要丰富它的文化内涵:https://www.youtube.com/watch?v=YUgYXSkXld0